ในบางช่วงเวลาของชีวิต

ในบางช่วงเวลาของชีวิต
ทุกคนคงจะต้องเจอคลื่นชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เช่น
ต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก
ต้องพลัดพรากตายจากกันไปของคนใกล้ชิด
ต้องพบกับความผิดหวังผิดพลาดในกิจการหน้าที่การงาน
หรือต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตก็เป็นได้

แต่สิ่งสำคัญนั้น มันอยู่ที่ว่า
คุณจะรับมือกับมันได้อย่างไร
คุณได้ฝึกใจเตรียมตัวรับมือไว้บ้างหรือยัง
เพื่อที่คุณจะได้ไม่แกว่งเกินไป
เมื่อมันมาถึงเข้าในวันหนึ่งข้างหน้า

อยู่กับปัจจุบันหมั่นเจริญสติ