ทิวาเยือนเคลื่อนทัพออกรับบาตร

ทิวาเยือนเคลื่อนทัพออกรับบาตร พุทธชาติหน่อองค์พระสุรสีห์ บำเพ็ญบุญ หนุนนำ ทำความดี โปรดเวไนยสัตว์ขจัดตระหนี่ด้วยผลทาน