ใจของเรานั้นเป็นดั่งบัลลังค์ที่คอยถูกยื้อแย่งระหว่างธรรมะกับกิเลส

ใจของเรานั้นเป็นดั่งบัลลังค์ที่คอยถูกยื้อแย่งระหว่างธรรมะกับกิเลส เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาใจเราให้เป็นธรรมไม่ให้กิเลสมาครอบครองหัวใจเราได้

โอวาทธรรม
หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ จ.ยโสธร