วัตถุสิ่งของก็ดี นั้นน่ะ มันไม่เที่ยง มันไม่แน่

 

“วัตถุสิ่งของก็ดี นั้นน่ะ มันไม่เที่ยง มันไม่แน่ รูปนี้กายนี้ก็ไม่เที่ยง ไม่แน่นะ ความรู้สึกรักก็ดี ความรู้สึกชังก็ดี ชอบก็ดี เกลียดก็ดี มันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน”

…โอวาทธรรมหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี