ปฐมนิเทศแท้ ตามธรรม

ปฐมนิเทศแท้ ตามธรรม
ยุวพุทธฯ เอกนำ หนึ่งนี้
พระเดียวเดี่ยวกับกรรม กุศลกิจ
เพียรเพื่อธรรมนำชี้ ช่วยแจ้งวิปัสสนา ฯ

พระวิปัสสนาจารย์ ๑ เจ้าภาพ ๓ ผู้ประสานงาน ๒ โยคีโยคินี ๖๕