ปิดนอกเปิดใน

ปิดนอกเปิดใน

ความสงบพานพบเห็น หากใจเย็นยามเหยียบย่าง
หลับตาตนลดวาง ปล่อยจิตว่างอยู่บางเบา
จ่อจดกำหนดรู้ มิได้สู้แสร้งโง่เขลา
ตามตื่นรู้ตัวเรา ไม่หาเรื่องร้อนดิ้นรน
คนอื่นคือใครเขา ไม่คิดเอามาสับสน
ยินดีอยู่กับตน ยามหลับตานำพาไป
ปิดนอกแต่ในเปิด ไม่เตลิดตามใครไหน
หัวหมุนวุ่นวายไย จะอยู่เย็นเป็นสุขดี
วิปัสสนาตาในเปิด ตานอกเกิดความทุกขี
ปิดตานั้นทันที สงบจริงนิ่งรู้เทอญ ฯ