อารมณ์ส่งสมหมาย หลังขวนขวายปฏิบัติหนอ

อารมณ์ส่งสมหมาย หลังขวนขวายปฏิบัติหนอ
ยับยั้งไม่รั้งรอ เรื่องเจริญวิปัสสนา
สภาวธรรมสำคัญอยู่ กำหนดรู้ไร้ห่วงหา
มองเห็นมากับตา ต่อภายในใจของตน
เมื่อเพียรไม่ท้อถอย จึงค่อยค่อยบังเกิดผล
แนบชิดติดกมล มุ่งมั่นไปไม่เลิกรา
มาพบก้มกราบไหว้ อาจารย์ได้สอนสั่งว่า
เจริญวิปัสสนา ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงไป
เช้าสายบ่ายเย็นค่ำ เดินนั่งกำหนดสดใส
ซื่อตรงต่อจิตใจ จะรู้จริงสภาวธรรม ฯ