ปฏิบัติธรรมโต้รุ่ง ด้วยจิตมุ่งมั่นไม่หนี

ธรรมโต้รุ่ง

 

ปฏิบัติธรรมโต้รุ่ง ด้วยจิตมุ่งมั่นไม่หนี
ออกจากคุณความดี เด่นด้วยกิจกุศลบุญ
นี้คือบุญภาวนา สำคัญกว่ามาเกื้อหนุน
เพิ่มพูนเพื่อเป็นทุน ที่ฐิติพื้นฐานธรรม์
ปณิธานต้องแน่วแน่ มิผันแปรเวียนเปลี่ยนผัน
สิ่งหนึ่งเห็นสำคัญ ความคงที่อยู่เที่ยงตรง
โต้รุ่งมุ่งมั่นหนอ จะเกิดก่อตามประสงค์
ปีติปราโมทย์คง ไม่คลาดคลามาแน่นอน
รุ่งสางสว่างใช่ เกิดที่ใจอนุสรณ์
ครั้งหนึ่งไม่แคลนคลอน ตามคำสอนพระศาสดา ฯ