ทำไม..ลอยอังคาร

ทำไม..ลอยอังคาร

ตามความเชื่อของคนฮินดูเมื่อร่างกายของคนตายถูกเผาไหม้เหลือเพียงแต่ กระดูก เรียกว่า อัฐิ (Asthi) ซึ่งถ้าหากทำพิธีอยู่บริเวณท่าน้ำก็จะกวาดอัฐิเหล่านั้นลงในแม่น้ำเลย แต่ถ้าหากไม่ได้เผาที่บริเวณท่าน้ำพวกเขาก็จะนำอัฐิไปเก็บไว้เพื่อรอที่จะนำไปลอยในแม่น้ำต่อไป ยิ่งหากศพคนตายได้มาทำการเผาพร้อมกับนำอัฐิมาลอยที่บริเวณแม่น้ำคงคาพวกเขาเชื่อว่า“ดวงวิญญาณของผู้จากไปก็จะได้รับการล้างบาปแล้วขึ้นไปสู่โลกสวรรค์ต่อไป” ชาวฮินดูในอินเดียจึงปรารถนาที่อยากจะนำร่างของตนเองมาเผาและนำอัฐิมาทำพิธีที่บริเวณแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยที่ชาวพุทธ(บางคน)ก็ได้รับเอาความเชื่อที่ว่าหากได้นำกระดูกของผู้ตายไปลอยอังคารที่แม่น้ำเปรียบเสมือนเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุคติ…
KOM101@BHU