วาราณสี Varanasi

วาราณสี Varanasi

วาราณสี เมืองที่ผ่านกาลเวลามาเกือบสี่พันปี จวบจนกระทั่งมาถึงในสมัยปัจจุบันถึงแม้ว่าสังคมสมัยใหม่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในเมืองแห่งนี้ แต่บางสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขาให้ไปตามกาลเวลา คือ ความเป็นฮินดูของผู้คนในเมืองแห่งนี้ จึงมีคำถามว่า ทำไมพุทธสถานของชาวพุทธจึงไม่สามารถที่จะมาตั้งอยู่ภายในบริเวณตัวเมืองแห่งนี้ได้ ทั้งๆที่ในอดีตพระพุทธศาสนาเคยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในเมืองนี้ แต่เมื่อย้อนกลับไปดูบันทึกของท่านฟาเหียนและท่านถังซัมจั่ง บันทึกไว้ว่า “เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับฝั่งแม่น้ำคงคา มีพลเมืองอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นพวกมีทรัพย์ และมีตระกูล แต่บริเวณรอบนอกเขตเมือง ณ ป่ามฤคทายวัน มีวัดของชาวพุทธประมาณ ๓๐๐ มีพระสงฆ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก” นั้นคงแสดงให้เห็นว่าพุทธสถานของชาวพุทธไม่สามารถที่จะเข้าไปตั้งอยู่ภายในบริเวณใจกลางของเมืองแห่งนี้ได้มาเป็นเวลานานแล้ว สมกับคำนิยามว่าของเมืองแห่งนี้ว่า…เมืองหน้าด่านของศาสนาฮินดู
KOM101@BHU