ยุโรปเขามีหอเอนแห่งเมืองปิซ่า

ยุโรปเขามีหอเอนแห่งเมืองปิซ่า พม่ามีหอเอียงแห่งเมืองอังวะ แผ่นไหวทีเอียงเลยแตาไม่ถล่มลงมา

 

 

โดย อกาลิโก