สมัยก่อนในยุคที่การประกาศศักดา

สมัยก่อนในยุคที่การประกาศศักดาของชนชั้นผู้นำคือการสร้างบ้านเมือง สิ่งปลูกสร้างให้ยิ่งใหญ่ ขยายอาณาจักรให้กว้างไกล มีมหาบุรุษผู้หนึ่งที่ทิ้งอำนาจความยิ่งใหญ่นั้น สละทุกอย่างออกบวช อยู่ป่าเขาและเดินทางไปสอนบุคคลที่ควรสอนและสามารถสอนได้ เพราะท่านเล็งเห็นว่า อาณาจักร สิ่งปลูกสร้าง ครอบครัว ลูกเมีย แม้แต่ร่างกายของเรา วันนึงมันก็ต้องเสิ่อมสลายไป วันนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่มีปัญญารู้ทันมัน แต่มหาบุรุษผู้นั้นมีปัญญาเพราะท่านสั่งสมมาพร้อมแล้ว

 

เดินทางมาพม่ามาเที่ยว มาศึกษาประวัติศาสตร์ตามที่อ่านมา ศึกษามา ทำให้ได้รู้ว่า เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ สร้างเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ เวลาผ่านไปก็เหลือได้แค่ซากปรักหักพัง นับประสาอะไรกับร่างกายของเราที่แค่นั่งรถกระแทกหน่อยก็ปวดขบไปหมด นับประสาอะไรกับเงินน้อยนิดที่หามาเพื่อจะเก็บให้ได้เยอะขึ้น เราเกิดมาหยิบยืม เกิดมาสวมใส่ สำนึกสำเหนียกตัวเองให้ได้ อย่าใช้แต่กรรมและกินแต่บุญเก่า

สร้างบุญใหม่บ้างเถิด
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง … สาธุค่ะ

โดย อกาลิโก