นิลกาย เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในประเทศอินเดีย เป็นสัตว์สงวน

นิลกาย เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในประเทศอินเดีย เป็นสัตว์สงวน

 

นิลกายถือเป็นสัตว์โบราณหรือสัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านว่าใครได้พบเจอจะโชดดี “นิลกาย” หรือ “วัวสีน้ำเงิน” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เคี้ยวเอื้องจำพวกมีเขาเกลียว (แอนทีโลป) เท้ากีบคู่ใน วงศ์เดียวกับวัว โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Boselaphus tragocamelus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายวัวผสมม้า ส่วนใหญ่พบในธรรมชาติบริเวณที่ราบตอนเหนือของอินเดีย และทางภาคตะวันออกของปากีสถาน นิลกายชอบอยู่ตามที่ราบและเนินเขาที่มีไม้พุ่มเตี้ย ไม่ชอบอยู่ในป่าทึบ ลักษณะเด่นของนิลกายอยู่ที่สีสันของเจ้าตัวผู้มากกว่า ที่สีจะค่อยๆ เข้มขึ้นจนเป็นสีน้ำเงินเข้ม อันเป็นที่มาของชื่อ “วัวสีน้ำเงิน”

สำหรับนิลกายสามารถเจริญเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้เร็วที่อายุเพียง 18 เดือนเท่านั้น ซึ่งหลังผสมพันธุ์แล้ว แม่นิลกายอุ้มท้องประมาณ 8 เดือนก็จะตกลูก ซึ่งมักเป็นคราวละ 2 ตัว หรือมากได้ถึง 3 ตัว ด้วยน้ำหนักเจ้าตัวเล็กแรกเกิดอยู่ระหว่าง 13-16 กิโลกรัม และสามารถมีชีวิตอยู่นานได้ถึง 21 ปี นิลกายเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวัน และพักผ่อนในเวลากลางคืนเหมือนวัวควายทั่วไป แต่กินอาหารหลากหลายกว่าหน่อย เพราะกินทั้งต้นไม้ ใบหญ้า ใบไม้ และผลไม้ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษในเรื่องความอึด อดน้ำเก่ง สามารถอยู่ได้หลายวันโดยไม่มีน้ำกิน แต่รู้จักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ โดยส่วนใหญ่จะอยู่กันเป็นกลุ่มประมาณ 15 ตัว ยกเว้นตัวที่อายุมากแล้ว มักจะปลีกตัวไปอยู่ตามลำพัง และจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่อีกครั้ง ก็ในช่วงฤดูหนาวประมาณ 30-100 ตัว