กล้วยไม้งาม

กล้วยไม้งาม

กล้วยไม้งาม ยามหนาว หนอคราวนี้
คงยากที่ จะไขว่คว้า พาใจเผลอ
มวลแมลง แข่งกัน วันพบเจอ
ได้เพียงเพ้อ มองดู อดสูใจ

…สายลมรื่น ชื่นใจ ในกลิ่นเจ้า
หอมคละเคล้า ลมอ่อน ซ่อนความใส
แอบติดตรึง ซึ้งจิต คิดเรื่อยไป
ทำอย่างไร จะได้เจ้า มาเคล้าคลอ…