บัวงามผุดโผล่พ้น

บัวงามผุดโผล่พ้น …………..โคลนตม
ผุดผาดสะอาดสม ………… กลีบแย้ม
ปัญญาพาชื่นชม ……………ใฝ่รู้
บัวบานเด่นแฉล้ม ………. มากแม้นความดี

บัวงามผุดจากใต้ ………. โคลนตม
ยามพิศพาภิรมย์ ………… รื่นหล้า

กลีบเจ้าจากดินถม ………. ทับดอก
กลับโผล่พ้นสู่ฟ้า ………… ปราศด้วยธุลีดิน

บัวงามบริสุทธิ์แผ้ว ………. ปทุมทอง
ภมรร่อนผินถวิลปอง …….. ใฝ่เจ้า

ผลิบานช่อชูรอง ………. รอร่วง
มีเกิดดับลับเคล้า ……… เท่านั้นไยผยอง

บัวงามยามพิศเพี้ยง ………… พุทธคุณ
งามพิสุทธิ์ผุดผ่องอดุลย์ ……. เด่นแพร้ว

หอมละอองเจริดจรุง ……….. ธรรมะ
พาจิตสงบแล้ว ………………. สุขล้ำขจรขจาย

ดูดอกบัวช่อช้อย ……………. งามตา

เพียงแดดส่องกระทบพา ……. เหี่ยวแห้ง

มีงามย่อมมีครา ……………… โรยร่วง

” พระพุทธองค์ตรัสแจ้ง ……….. โลกล้วนอนิจจัง “