ดอกมัสตาร์ด (Mustard)

ดอกมัสตาร์ด (Mustard)
ช่วงหน้าดอกมัสตาร์ดหรือที่คนอินเดียเรียกว่า สะโส(Sarso) ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งทั่วท้องไร่ในอินเดียซึ่งหากใครมาเห็นคงพากันหลงเสน่ห์ความสวยงาม แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังความสวยงามของเจ้าดอกมัสตาร์ด หรือ สะโส (Sarso) มันถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็นอย่างมากเพราะเมื่อภายหลังจากมันโตได้ที่พวกเขาก็จะพากันตัดยอดที่มีเมล็ดเพื่อนำไปตากแห้งในการนำไปใช้ทำเป็นน้ำมันสำหรับปรุงอาหารหรือแปรรูปเป็นอย่างอื่น ส่วนลำของต้นสะโสพวกเขาจะไม่ตัดเพื่อเผาทิ้งแต่พวกเขาจะพากันตัดไปเพื่อนำไปใช้ทำเป็นฟืนต่อไป ทุกอย่างในท้องไร่ท้องนาของคนอินเดียเหมือนกับขุมเงินขุมทองพวกเขาจึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
KOM101@BHU