เพราะเราคือโลก โลกคือเรา

คนเรานั้น ถ้าสิ้นสุดในการค้นหาตัวเองแล้ว ก็สิ้นสุดในการค้นหาโลกด้วยเพราะเราคือโลก โลกคือเรา
ภพภูมิต่างๆก็อุบัติเพราะจิต

แต่ละขณะจิต เป็นได้ทั้ง
มหาเทพ โพธิสัตว มนุษย์ พญามาร

หรือดั้งเดิมแท้ ที่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไร

ทุกขณะจิตที่แปรเปลี่ยนตามอนิจจังอนัตตา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ