จิตเกษมผ่องใส

จิตเกษมผ่องใส
เงินไหลเข้ามาเอง

ถ้าว่าจิตหยุดเสียได้ละก็ เขมํ ทีเดียว
เกษมผ่องใสเหมือนอย่างกับกระจกคันฉ่อง
ส่องเงาหน้าทีเดียว เกษมผ่องใสขนาดนั้น
จิตเกษมผ่องใสเช่นนั้นแล้ว จิตดวงนั้นแหละ
ตัวมงคลแท้ๆ เทียว

เหตุเครื่องถึงซึ่งความเจริญ ถ้าจิตหยุด
เช่นนั้นเสียแล้วละก็เงินน่ะ ไม่ต้องหายาก
หาลำบากแต่อย่างไรหรอก ถ้าจิตผ่องใส
ขนาดนั้นแล้วไม่ต้องทำงานอะไรมากมายหรอก
มันไหลเข้ามาเองนะ เงินน่ะไม่มีเดือดร้อน
มีแต่เงินเข้า เงินออกไม่มี ออกก็เล็กๆ น้อยๆ
เข้ามามาก ผ่องใสอย่างนั้นละก็ นั่นตัวนั้น
เป็นตัวสำคัญทีเดียว.

โอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ