ลงทุนน้อยได้ผลมาก

ลงทุนน้อยได้ผลมาก
.
เราทุกคน เป็นนักแสวงบุญทั้งนั้น
ซึ่งมีความปรารถนาว่า ทำอย่างไร..?
…จึงจะได้บุญมากที่สุด..
ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก
“บุญ” แปลว่า
เครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์
จนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในใจ..
เห็นหนทางไป อายตนนิพพาน
.
การที่เราอยากจะได้บุญมากที่สุดนั้น
วิธีลัดและง่ายที่สุด คือ การปฏิบัติธรรม ทำใจให้หยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ นี้เอง เป็นการลงทุนที่น้อยที่สุด แต่ได้ผลมากที่สุดแล้วก็ทำได้ทุกที่ ทำได้ตลอดเวลา..
แม้ไม่มีเงิน ไม่ร่ำรวยก็ทำได้ ทำใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้ ถือเป็น”มหัคคตกุศล”
เป็นหนทางไปสู่อายตนนิพพาน
หยุดแค่…
– กระพริบตาเดียว
– เห็นแสงสว่างเกิดขึ้น
แวบเดียว เหมือน
ฟ้าแลบเท่านั้น
มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล
ยิ่งกว่าสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร หลายสิบหลัง
ทีเดียว