อย่าเอาจิต ผูกติดกับอารมณ์

!!..อย่าเอาจิต ผูกติดกับอารมณ์
ด้วยอำนาจ ของความเพลิน. !!
คนเหล่าใด จองเวร ไว้ว่า…
คนโน้นด่าเรา ตีเรา ชนะเรา
ได้ลักสิ่งของของเราไป
เวรของคนเหล่านั้นย่อมไม่สงบ