มีความโกรธ มีความหลง

เราอย่าเผลอเอาใจไปยึดติดที่ใคร เพราะแต่ละคนมีกิเลส มีความโลภ มีความอยากได้
มีความโกรธ มีความหลง…
ครั้งหนึ่งเคยพูดอย่าง เวลาผ่านไป พูดอีกอย่าง
ถ้าเราแคร์มาก เราจะทุกข์มาก…
คนที่เขารักเราจริงๆ เราไม่ต้องเรียกร้องขออะไร
เพราะว่าเค้าจะทำให้เรา แบบเราไม่ต้องเรียกร้องขอเลย
รักที่ต้องใช้ความอดทน ช้าเร็วเราจะทนไปเพื่อเหตุใด
เมื่อทนจนถึงที่สุดแล้ว สุดท้ายก็ คือ จบ…
ถ้าเราปล่อยวางได้ มันจะโล่งโปร่งสบาย
หลายท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมตลอด
การที่เรานั่งหลับหูหลับตา สงบนิ่ง การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การนั่งสมาธินานๆ แต่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริง
ก็คือการมีสติ คนไหนชอบรู้ลมหายใจ
ก็ให้มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก มีสติไปเรื่อยๆ
หลายคนต้องการอยากรู้ความจริง
เราก็เข้าใจว่า การยอมรับความจริงมันพูดได้ง่าย
แต่หลายคนทำมันไม่ได้ และยอมรับความจริงไม่ได้
ไม่กล้าเผชิญอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง
พวกนี้น่าสงสารที่สุดเราควรมีเมตตา อภัย อโหสิกรรม