สิ่งทั้งหลายในโลกนี้

 

สิ่งทั้งหลายในโลกนี้
ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุข
มันเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์
ทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากได้มัน