พระพุทธังรักษา

พระพุทธังรักษา พระธัมมังรักษา พระสังฆังรักษา พระเมตตารักษา
พระกรุณารักษา คุณบิดามารดารักษา พระมะอะอุรักษา บุญรักษา
พระเจ้าแผ่นดินรักษา เทวดารักษา พระแม่ธรณีรักษา
พระชินบัญชรรักษา กุศลผลบุญรักษา

พระราชสังวราภิมณฑ์
อายุวัณโณ สุขังพลัง เจริญธรรม เจริญพร