เธอทั้งหลาย

เธอทั้งหลาย
ควรมีความเคารพ
และความถ่อมตน
๒ อย่างนี้ควบคู่กันไป
ความเคารพคือ รู้จักเคารพผู้อื่น
ความถ่อมตนคือ ไม่อวดดี ถือดี
ดังนี้เป็นต้น

(หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)